René Lukosz (Little Luko)

se sídlem: Na Podlesí 1369, Vratimov, 739 32
a provozovnou: Slavíkova 6168/18a, Ostrava – Poruba, 708 00

identifikační číslo: 07888716

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.littleluko.cz, tel.: 721 204 043, e-mail info@littleluko.cz


1. INFORMACE O NÁS

1.1 Toto jsou podmínky webových stránek vlastněné OSVČ René Lukoszem, obchodované jako „Little Luko“ v České republice.

1.2 Provozujeme webovou stránku www.littleluko.cz (dále jen „webová stránka“).

1.3 Tento dokument (spolu s dokumenty, na které se v něm odkazuje) a naše Zásady ochrany osobních údajů poskytují naše smluvní podmínky, na základě kterých vám budeme dodávat produkty (dále jen „produkty“) uvedené na našich webových stránkách. Před objednáním jakýchkoli produktů z našich webových stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky. Měli byste pochopit, že objednáním kteréhokoli z našich produktů souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami. Měli byste si také pečlivě přečíst naše Zásady ochrany osobních údajů před zadáním objednávky produktů prostřednictvím našich webových stránek.

1.4 Tyto obchodní podmínky byly naposledy aktualizovány dne 3. února 2023 a vztahují se na prodej spotřebitelům.

1.5 Pokud použijete nebo objednáte Produkty poté, co jsme zveřejnili jakékoli změny, budete těmito změnami vázáni. Před každým použitím nebo objednávkou byste si měli zkontrolovat, zda rozumíte přesným podmínkám, které se vztahují na vaši návštěvu našich webových stránek nebo nákup.

1.6 Měli byste si vytisknout kopii těchto podmínek pro budoucí použití.

1.7 Zaškrtnutím políčka v nákupním košíku souhlasíte s těmito obchodními podmínkami. Vezměte prosím na vědomí, že pokud odmítnete přijmout tyto podmínky, nebudete si moci objednat žádné Produkty z našich webových stránek.

1.8 V těchto podmínkách slova „my“, „nás“, „naše“ a podobné výrazy odkazují na Little Luko, OSVČ René Lukosz.

2. DOSTUPNOST SLUŽEB

2.1 Naše webové stránky jsou určeny pouze pro osoby s bydlištěm v České republice. Bohužel v tuto chvíli nemůžeme přijímat objednávky od jednotlivců mimo tuto zemi.

3. VÁŠ STAV

3.1 Odesláním objednávky prostřednictvím našich stránek zaručujete, že:

3.1.1 jste právně způsobilí uzavírat závazné smlouvy;

3.1.2 je vám alespoň 18 let;

3.1.3 jste rezidentem v jedné z Obsluhovaných zemí; a

3.1.4 přistupujete na naše webové stránky z této země.

4. KUPNÍ SMLOUVA

4.1 Veškeré používání naší webové stránky a nákupy uskutečněné na této webové stránce se řídí těmito obchodními podmínkami. Po zadání objednávky prostřednictvím našich webových stránek od nás obdržíte e-mail s potvrzením, že jsme vaši objednávku přijali. Upozorňujeme, že to neznamená, že vaše objednávka byla přijata. Vaše objednávka nám představuje nabídku ke koupi produktů prostřednictvím předplacené služby. S výhradou našich práv na zrušení uvedených v odstavci 4.5 níže dojde k přijetí vaší objednávky a uzavřením smlouvy mezi námi (dále jen „Smlouva“), když vám odešleme Produkty. Po vytvoření smlouvy vám bude zasláno potvrzení o odeslání („Potvrzení o odeslání“) prostřednictvím e-mailu a/nebo SMS zprávy od nás nebo našich kurýrů třetích stran.

4.2 Zrušení objednávky je snadné. Stačí postupovat podle těchto kroků (musí být učiněno vždy do soboty 23:59):

1. Zašlete nám email na emailovou adresu info@littleluko.cz;

2. Do emailu napište Vaše celé jméno, příjmení a číslo objednávky;

3. Pokud si přejete objednávku dočasně pozastavit, uveďte prosím datum (od kdy, do kdy) pozastavení;

4. Pokud si přejete službu zrušit, tak nám prosím tento požadavek do emailu napište;

4.3 Odesláním objednávky stvrzujete, že jste seznámeni s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasíte. Na tyto obchodní podmínky jste dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněni a máte možnost se s nimi seznámit.

5. NAŠE PRODUKTY

5.1 Obrázky produktů na našich webových stránkách jsou pouze ilustrativní. Vaše produkty se mohou mírně lišit od těch, které jsou zobrazeny na našich webových stránkách a potraviny se mohou svou povahou lišit barvou a velikostí. Balení produktů se také může lišit od toho, jak je uvedeno na našich webových stránkách.

5.2 Jste odpovědní za otevření a kontrolu Produktů při dodání a za jejich správné skladování. Jste také odpovědní za přípravu a vaření našich produktů. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, škody nebo zranění vzniklé v důsledku nesprávného skladování, přípravy nebo vaření našich produktů.

5.3 Etikety obsahují podrobnosti o všech alergenech, které mohou být obsaženy v našich produktech. Je však vaší odpovědností za kontrolu našich obalů a webových stránek, abyste se ujistili, že produkt neobsahuje pro vás relevantní alergen. Naše produkty obsahují přísady od dodavatelů třetích stran, kteří jsou odpovědní za správné označení svých přísad. I když před použitím všech dodavatelů třetích stran provádíme přísné kontroly v souladu s našimi zákonnými povinnostmi, za okolností, kdy třetí strana stáhne produkt z jakéhokoli důvodu, nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, poškození nebo zranění způsobené stažením přísady. nebo nesprávné označení.

5.4 Produkty podléhají dostupnosti a převládajícím tržním podmínkám. V případě nedostupnosti jakýchkoli produktů, které si objednáte, můžeme nabídnout přiměřenou náhradu. Naší zásadou je informovat vás o jakýchkoli náhradních položkách e-mailem před doručením, pokud je to možné, což vám dává možnost přijmout nebo odmítnout položku před místem doručení. Pokud nejste spokojeni s jakoukoli náhradou, kontaktujte prosím náš tým péče o zákazníky prostřednictvím různých metod popsaných na našich webových stránkách.

5.5 Naše Produkty nabízíme za různé ceny v závislosti na počtu vybraných krabiček. Navštivte naše webové stránky, kde najdete nejnovější nabídku.

6. SOUTĚŽE A DÁRKY

6.1 Little Luko může čas od času propagovat soutěže nebo dárky. V případě jakéhokoli rozporu nebo nesouladu s jakýmikoli jinými podmínkami nebo komunikací pro soutěže Little Luko mají přednost konkrétní podmínky. Pokyny pro vstup/reklamaci jsou považovány za součást podmínek a jejich účastí se bude mít za to, že všichni žadatelé přijali podmínky a jsou jimi vázáni. Uschovejte si kopii pro vaši informaci.

6.2 Pořadatelem bude Little Luko. Podrobnosti o dodavateli, období promo akce, vstupní pokyny naleznete v informacích o jednotlivých akcích. Způsobilost: Propagační akce, dárky a soutěže (souhrnně „nabídky cen“) jsou platné pouze pro obyvatele České republiky. Účastníci musí být starší 18 let, s výjimkou zaměstnanců a jejich nejbližších rodin (manžel/ka, rodič, dítě, sourozenec, prarodič a/nebo „nevlastní“ rodina) pořadatele, přidružených zástupců nebo kohokoli profesionálně spojeného s propagací ceny.

6.3 Výběr/oznámení výherce: Výherci losování budou náhodně vybráni počítačovým náhodným generátorem ze všech příspěvků. Příspěvky založené na dovednostech budou posuzovány na základě hodnotících kritérií uvedených v propagační akci.

6.4 Oznámení výherce: Pokud je vyžadováno oznámení, výherce (výherci) bude informován prostřednictvím přímé zprávy na platformě, přes kterou vstoupil do 14 dnů od data uzávěrky. V případě potřeby bude cena automaticky přidělena výherci nebo Little Luko zorganizuje doručení krabice týden po potvrzení výhercem.

6.5 Rozhodnutí pořadatele je konečné a závazné. Nebude vedena žádná korespondence.

6.6 Ceny musí být přijaty tak, jak je nabízí jmenovaný vítěz. Neexistují žádné peněžní ani alternativní ceny, ať už jako celek, ani zčásti. Ceny jsou nepřenosné a nelze je dále prodat.

6.7 Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit cenu stejné nebo vyšší hodnoty, pokud to okolnosti mimo jeho kontrolu vyžadují.

6.8 Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit výherce a požádat o prokázání totožnosti, věku a adresy a odejmout nárok na cenu, pokud existují rozumné důvody se domnívat, že došlo k porušení těchto podmínek.

6.9 Souhlasíte s tím, že pokud se stanete vítězem, budete se účastnit a plně spolupracovat s přiměřenou publicitou a s použitím vašeho jména, fotografie a jakýchkoli komentářů ktakové propagaci, bez nároku na poplatek.

6.10 V případě, že cenu poskytuje dodavatel, pořadatel nenese žádnou odpovědnost za nepřesnost jakéhokoli popisu ceny a dodavatel odpovídá za splnění ceny.

6.11 Pořadatel a dodavatel si vyhrazují právo zrušit, změnit, odvolat, ukončit nebo dočasně pozastavit tuto propagační akci v případě jakýchkoli nepředvídaných okolností nebo technických důvodů mimo jejich přiměřenou kontrolu, bez odpovědnosti vůči jakýmkoli účastníkům nebo třetím stranám, ale využijí veškeré přiměřené úsilí vyhnout se zklamání spotřebitelů.

6.12 Ochrana údajů: Veškeré osobní údaje, které účastníci sdílejí s pořadatelem, budou uchovávány v bezpečí a použity pouze v souladu s těmito podmínkami, pokud se účastník nepřihlásil k budoucímu marketingu ze strany pořadatele a/nebo dodavatele. Vstupem do promo akce účastníci souhlasí s tím, že jejich informace mohou být pořadatelem použity ke správě promo akce.

7. PRÁVA SPOTŘEBITELE

7.1 Objednávku můžete kdykoli zrušit. Chcete-li tak učinit, postupujte podle kroků uvedených výše v článku 4.2.

7.2 Pokud si přejete zrušit svou objednávku, kontaktujte prosím náš tým péče o zákazníky různými způsoby popsanými na našich webových stránkách vždy do soboty 23:59.

7.3 Vzhledem k tomu, že naše Produkty obsahují čerstvé a rychle se kazící potraviny, nemáte nárok na běžná práva spotřebitelů vrátit zboží do 14 dnů od jeho obdržení jen proto, že si to rozmyslíte. Existuje výjimka, která potvrzuje, že smlouvy na dodávku zboží jsou osvobozeny od práva na odstoupení od smlouvy, pokud toto zboží podléhá rychlé zkáze nebo exspiraci.

7.4 Naše Produkty zasíláme buď v ekologických termoboxech s chladící vložkou kde garantujeme 24 hodinovou teplotní ochranu nebo chlazenou dopravní společností Gibon Delivery s.r.o. Pokud si naše produkty objednáte na odběrné místo (myšleno Parcelshopy, odběrná místa, obchody, apod.) jste povinni si balíček vyzvednou ještě tentýž den, kdy Vám byl na odběrné místo doručen. Pokud tak zákazník neučiní, zříkáme se veškeré zodpovědnosti za kvalitu těchto produktů a takové produkty nedoporučujeme konzumovat. Zákazník v takovém případě nemá právo na reklamaci.

8. DOSTUPNOST A DODÁNÍ

8.1 Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich doručovacích míst, kontaktujte prosím náš tým péče o zákazníky prostřednictvím různých metod popsaných na našich webových stránkách. Na všechna území České republiky bude účtován příplatek. O příslušném příplatku budou zákazníci informováni před zadáním objednávky.

8.2 Dodací lhůty uvedené na našich webových stránkách nebo prostřednictvím e-mailu jsou indikací, nikoli zárukou doručení v těchto hodinách. Vyhrazujeme si právo doručit vaši krabici kdykoli v den doručení uvedený v potvrzení o odeslání.

8.3 Dodávka bude dokončena, když my nebo naše autorizovaná kurýrní společnost doručíme Produkty na adresu, kterou jste nám poskytli. Pokud na vaší adrese není k dispozici nikdo, kdo by zásilku převzal, budeme my nebo naše autorizovaná kurýrní společnost snažit postupovat podle pokynů k doručení, které nám poskytnete.

8.4 Kurýrní společnost se vás může pokusit kontaktovat telefonicky, aby mohlo dojít k doručení. Řidič dodávky použije telefonní číslo spojené s vaším účtem, které může být také vytištěno na dodacím štítku.

8.5 Povinnost Little Luko doručit krabici bude splněna, jakmile kurýr doručí krabici na vámi určené bezpečné místo nebo krabici považuje kurýr za bezpečně doručenou.

8.6 Není-li možné osobní předání krabice a není k dispozici žádný bezpečný úložný prostor, Little Luko může krabici doručit také do blízké domácnosti nebo firmy. Domácnost nebo podnik se považují za „blízké“, pokud příjemce bydlí ve stejné budově jako původní adresát. Kromě toho může být krabice doručena také příjemci s bydlištěm v blízké docházkové vzdálenosti od doručovací adresy (např. stejný bytový komplex, budova na opačné straně ulice, vedlejší budova). Všechny výše uvedené blízké domácnosti a podniky jsou následně označovány jako „sousedé“.

8.7 O takovém doručení sousedovi bude zákazník informován doručenkou nebo prostřednictvím emailu.

8.8 Pokud není možné osobní předání ani předání sousedovi, budete v prodlení s převzetím.

8.9 Little Luko se nebude pokoušet o další doručení. Jste povinni nést veškeré náklady související s výše uvedeným prodlením s přijetím.

8.10 Little Luko si vyhrazuje právo změnit datum dodání s předchozím upozorněním. Pokud jsme nechali vaše produkty na Vámi zvoleném bezpečném místě nebo na jiném místě, které náš řidič považuje za bezpečné, a byly odcizeny nebo poškozeny, nepřijímáme odpovědnost, ale můžeme vám nabídnout vrácení peněz nebo jinou kompenzaci podle vlastního uvážení.

9. RIZIKO A VLASTNICTVÍ

9.1 Jakmile je dodávka dokončena podle předchozího odstavce (tj. podepsaná zákazníkem, ponechána na bezpečném místě, jak určí zákazník nebo kterou považuje za bezpečné autorizovaná kurýrní společnost, nebo bude doručena sousedovi) riziko poškození nebo ztráty krabice ponese zákazník. Little Luko nenese odpovědnost za jakékoli poškození, závadu nebo ztrátu, ke které poté může dojít.

9.2 Jste plně odpovědní za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nejasnostmi ohledně vámi určeného bezpečného místa. Little Luko není povinen přezkoumávat bezpečné místo z hlediska jeho obecné vhodnosti.

9.3 Odmítnutí zásilky neruší poplatek za Služby. Little Lukonenese odpovědnost za žádné ztráty, které zákazník utrpí v souvislosti s odmítnutím doručení naší autorizovanou kurýrní společností.

10. CENA A PLATBA

10.1 Cena produktů a poplatky za doručení budou odpovídat cenám uvedeným na našich webových stránkách, s výjimkou případů zjevné chyby.

10.2 Ceny produktů zahrnují DPH, kde je to relevantní.

10.3 Ceny produktů a poplatky za doručení se mohou kdykoli změnit, ale změny neovlivní objednávky, ohledně kterých jsme vám již zaslali potvrzení o odeslání.

10.4 Platba za všechny Produkty a Služby musí být provedena kreditní nebo debetní kartou. Přijímáme platby kartami Visa a Mastercard. Little Luko bude automaticky účtovat poplatky alternativními platebními metodami spojenými s vaším účtem, pokud je primární platební metoda odmítnuta nebo již není dostupná.

10.5 Platební údaje jsou bezpečně uloženy třetí stranou, aby bylo možné opakovat platby za budoucí objednávky. Další podrobnosti jsou uvedeny v našich zásadách ochrany osobních údajů dostupných na našich webových stránkách. Little Luko nemá přístup k zobrazení úplných údajů o vaší kreditní nebo debetní kartě.

10.6 Pokud nebude platba za vaši objednávku úspěšná, produkt může být přesto odeslán a prodej bude považován za uskutečněný.

10.7.1 Za takových okolností se Little Luko znovu pokusí o platbu prostřednictvím opakované platební metody.

10.7.2 Je vaší odpovědností zajistit, aby byly k dispozici dostatečné finanční prostředky pro zpracování platby za objednávku nebo v případě potřeby aktualizaci platebních údajů.

11. VÝBĚR PLATBY

11.1 Pokud při opětovném pokusu Little Luko nebude platba zpracována, vyhrazujeme si právo vymáhat dluh alternativními prostředky, buď přímo, nebo prostřednictvím agentury pro vymáhání pohledávek třetí strany, která vás bude přímo kontaktovat naším jménem.

11.2 Little Luko vás může kontaktovat prostřednictvím e-mailu, dopisu, hovoru nebo SMS za účelem získání finančních prostředků.

11.3 Pokud neuhradíte nedoplatek nebo nekontaktujete Little Luko do deseti dnů od data doručení, můžeme vám účtovat úrok z částky po splatnosti ve výši 4 % ročně nad základní úrokovou sazbou naší banky v době vzniku dluhu. Tyto úroky budou narůstat denně od data splatnosti do data skutečného zaplacení dlužné částky, ať už před nebo po rozsudku. Musíte nám zaplatit úroky spolu s jakoukoli dlužnou částkou.

11.4 Pokud platba nebyla uhrazena nebo nezískáme žádnou uspokojivou záruku pro platbu, mohou být vaše kontaktní údaje a informace o objednávce předány agentuře pro vymáhání pohledávek třetí strany, která vás bude naším jménem kontaktovat. Ponesete odpovědnost za jakékoli poplatky nebo poplatky vzniklé v důsledku tohoto doporučení.

11.5 Vyhrazujeme si právo pozastavit nebo ukončit vaši službu, pokud máte u Little Luko nedoplatek.

12. NAŠE PRAVIDLA VRÁCENÍ PENĚZ

12.1 Pokud nejste spokojeni se svou zásilkou z legitimního důvodu, jako je: v krabici chyběly přísady, obsah krabice byl poškozen nebo krabice nedorazila, nabídneme vám odpovídající náhradu, pokud lze prokázat, že krabice, za kterou vám bylo účtováno, nebyla dodána tak, jak měla být.

12.2 Kupující bere na vědomí, kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím komunikací na dálku. Odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze, neboť se jedná o zboží představující dodávku potravin dodávaného do domácnosti kupujícího nebo do jiného místa, které kupující určil a zároveň o dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze. Tím není dotčen právo na odstoupení od smlouvy upravené v těchto VOP. Kupující je však oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nejpozději 2 dny před plánovaným datem doručení. Odstoupení od smlouvy kupující zašle prodávajícímu na emailovou adresu info@littleluko.cz a tel. +420 721 204 043.

12.3 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že zboží nelze vyrobit anebo pokud byly zcela vyčerpány všechny skladové zásoby.

12.4 Odstoupí-li kterákoli ze smluvních stran od této smlouvy a je-li již zaplacena kupní cena, vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do nejpozději do 14 dnů, a to převodem na bankovní účet prodávajícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající může kupní cenu vrátit se souhlasem prodávajícího i jiným způsobem, bude-li s tím kupující souhlasit. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

13. ZÁRUKA

13.1 Zaručujeme vám, že jakýkoli Produkt zakoupený u nás prostřednictvím našich webových stránek bude při dodání odpovídat svému popisu, bude mít uspokojivou kvalitu a bude přiměřeně vhodný pro všechny účely, pro které jsou produkty tohoto druhu běžně dodávány.

14. NAŠE ODPOVĚDNOST

14.1 S výhradou odstavce 14.2, pokud nesplníme tyto podmínky a ustanovení, budeme vůči vám odpovědní pouze za kupní cenu Produktů.

14.2 Nic v této smlouvě nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za:

14.2.1 Smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí;

14.2.2 Podvod nebo podvodné uvedení v omyl;

14.3 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí obecně závaznými předpisy, zejm. ust. § 2161 a násl. občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele.

15. PÍSEMNÁ KOMUNIKACE

15.1 Příslušné zákony vyžadují, aby některé informace nebo komunikace, které vám zasíláme, byly písemné. Používáním našich webových stránek souhlasíte s tím, že komunikace s námi bude převážně elektronická. Budeme vás kontaktovat e-mailem nebo vám poskytneme informace zveřejněním oznámení na našich webových stránkách. Pro smluvní účely souhlasíte s tímto elektronickým komunikačním prostředkem a berete na vědomí, že všechny smlouvy, oznámení, informace a jiná sdělení, která vám poskytujeme elektronicky, splňují veškeré zákonné požadavky, aby taková sdělení byla písemná. Tato podmínka nemá vliv na vaše zákonná práva.

16. OZNÁMENÍ

16.1 Všechna oznámení, která nám zašlete, musí být adresována René Lukosz (Little Luko) v našem registrovaném sídle. Můžeme vás upozornit buď na e-mailovou, nebo poštovní adresu, kterou nám poskytnete při zadávání objednávky, nebo jakýmkoli způsobem uvedeným v odstavci 13 výše. Oznámení bude považováno za přijaté a řádně doručené okamžitě po zveřejnění na naší webové stránce, 24 hodin po odeslání e-mailu nebo dva dny po datu odeslání jakéhokoli dopisu. Při prokazování doručení jakéhokoli oznámení postačí v případě dopisu prokázat, že takový dopis byl řádně adresován, orazítkován a umístěn na poště, a v případě e-mailu, že byl tento e-mail odeslán na adresu zadanou e-mailovou adresu adresáta.

17. PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ

17.1 Smlouva mezi vámi a námi je závazná pro vás a nás a pro naše příslušné nástupce a nabyvatele.

17.2 Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte převádět, postoupit, účtovat nebo jinak nakládat se Smlouvou ani žádnými z vašich práv nebo povinností z ní vyplývajících.

17.3 Kdykoli během trvání smlouvy můžeme převést, postoupit, účtovat, zadat subdodavatelskou smlouvu nebo s nimi jinak disponovat.

18. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

18.1 Jsme vlastníkem nebo držitelem licence všech práv duševního vlastnictví na našich webových stránkách, ať už registrovaných nebo neregistrovaných, a v materiálech na nich zveřejněných. Tato díla jsou chráněna autorským zákonem a všechna tato práva jsou vyhrazena.

18.2 Můžete si vytisknout jednu kopii a můžete si stáhnout výňatky z jakýchkoli stránek z naší webové stránky pro vaši osobní potřebu. Nesmíte používat žádnou část našich materiálů chráněných autorským právem pro komerční účely, aniž byste k tomu nejprve získali licenci od nás a našich poskytovatelů licencí.

18.3 Pokud zveřejníte komentáře k Produktům nebo Službám na jakoukoli webovou stránku, blog nebo síť sociálních médií (komentář), musíte zajistit, aby tyto komentáře reprezentovaly vaše poctivě zastávané názory. Přihlášením k odběru Služeb nás neodvolatelně opravňujete citovat z vašeho komentáře na našich webových stránkách a v jakýchkoli reklamních nebo sociálních médiích, které vytvoříme nebo do kterých můžeme přispívat.

19. UDÁLOSTI MIMO NAŠI KONTROLU

19.1 Nebudeme odpovědní ani zodpovědní za jakékoli neplnění nebo prodlení v plnění jakékoli z našich povinností vyplývajících ze Smlouvy, které je způsobeno událostmi mimo naši přiměřenou kontrolu („Událost vyšší moci“).

19.2 Událost vyšší moci zahrnuje jakýkoli čin, událost, neuskutečnění, opomenutí nebo nehodu mimo naši přiměřenou kontrolu a zahrnuje zejména (bez omezení) následující: 22.2.1 stávky, výluky nebo jiné protestní akce;

19.2.2 Občanské nepokoje, nepokoje, invaze, teroristický útok nebo hrozba teroristického útoku, válka (ať už vyhlášená nebo ne) nebo hrozba nebo příprava na válku;

19.2.3 Požár, výbuch, bouře, povodeň, zemětřesení, pokles, epidemie nebo jiná přírodní katastrofa;

19.2.4 Nemožnost použití železnice, lodní dopravy, letadla, motorové dopravy nebo jiných prostředků veřejné nebo soukromé dopravy;

19.2.5 Nemožnost využívání veřejných nebo soukromých telekomunikačních sítí;

19.2.6 Zákony, vyhlášky, zákony, nařízení nebo omezení jakékoli vlády; a

19.2.7 Pandemie nebo epidemie.

19.3 Naše plnění podle jakékoli Smlouvy se považuje za pozastavené po dobu, po kterou bude událost vyšší moci pokračovat, a po dobu trvání této doby budeme mít prodlouženou lhůtu pro plnění. Vynaložíme přiměřené úsilí k tomu, abychom událost vyšší moci ukončili nebo nalezli řešení, pomocí kterého mohou být naše závazky vyplývající ze smlouvy splněny navzdory události vyšší moci.

20. VZDÁNÍ SE

20.1 Pokud kdykoli během trvání smlouvy nebudeme trvat na přísném plnění kterékoli z vašich povinností vyplývajících ze smlouvy nebo kterékoli z těchto podmínek, nebo pokud neuplatníme některé z práv nebo opravných prostředků, ke kterým jsme oprávněni podle Smlouvy, nebude to představovat vzdání se těchto práv nebo opravných prostředků a nezbaví vás dodržování takových povinností.

20.2 Zřeknutí se jakéhokoli neplnění z naší strany nebude představovat zřeknutí se jakéhokoli následného neplnění.

20.3 Žádné zřeknutí se kterékoli z těchto podmínek nebude účinné, pokud nebude výslovně uvedeno, že se jedná o vzdání se práva, a nebude vám sděleno písemně v souladu s odstavcem 12 výše.

21. ODDĚLITELNOST

21.1 Pokud kterákoli z těchto podmínek nebo ustanovení smlouvy určí jakýkoli příslušný orgán jako neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné v jakémkoli rozsahu, budou takové podmínky nebo ustanovení v tomto rozsahu odděleny od zbývajících podmínek a ustanovení, která budou i nadále platná v plném rozsahu povoleném zákonem.

22. CELÁ SMLOUVA

22.1 Tyto podmínky a jakýkoli dokument v nich výslovně uvedený tvoří úplnou dohodu mezi námi a nahrazují všechny předchozí diskuse, korespondenci, jednání, předchozí ujednání, porozumění nebo dohodu mezi námi týkající se předmětu jakékoli smlouvy.

22.2 Každý z nás bere na vědomí, že při uzavírání Smlouvy se žádný z nás nespoléhá na žádné prohlášení nebo záruku (ať už učiněnou nevinně nebo z nedbalosti), která není stanovena v těchto podmínkách nebo v dokumentech, na které se v nich odkazuje.

22.3 Každý z nás souhlasí s tím, že naše jediná odpovědnost ve vztahu k těm prohlášením a zárukám, které jsou uvedeny v této smlouvě (ať už učiněné nevinně nebo z nedbalosti), bude za porušení smlouvy.

22.4 Nic v tomto článku neomezuje ani nevylučuje jakoukoli odpovědnost za podvod.

23. NAŠE PRÁVO ZMĚNIT TYTO PODMÍNKY

23.1 Máme právo tyto smluvní podmínky (včetně Zásad ochrany osobních údajů) čas od času bez předchozího upozornění revidovat a doplňovat tak, aby odrážely změny tržních podmínek ovlivňujících naše podnikání, změny technologií, změny platebních metod, změny příslušných zákonů a regulační požadavky a změny ve schopnostech našeho systému.

23.2 Budete podléhat zásadám a podmínkám platným v době, kdy si u nás objednáte Produkty, pokud zákon nebo vládní orgán nevyžaduje provedení jakékoli změny těchto zásad nebo těchto podmínek (v takovém případě se bude vztahovat na objednávky, které jste dříve zadali), nebo pokud vás upozorníme na změnu těchto zásad nebo těchto podmínek dříve, než vám zašleme potvrzení o odeslání (v takovém případě máme právo předpokládat, že jste změnu přijali podmínky, pokud nám do sedmi pracovních dnů od obdržení Produktů neoznámíte opak).

24. PRÁVO A JURISDIKCE

24.1 Smlouvy o nákupu Produktů prostřednictvím našich Webových stránek a jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z nebo v souvislosti s nimi nebo s jejich předmětem nebo tvorbou (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) se budou řídit českým právem. Jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z nebo v souvislosti s takovými smlouvami nebo jejich vznikem (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) bude podléhat nevýhradní jurisdikci soudů České republiky.

25. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ A DALŠÍ UJEDNÁNÍ

25.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz. Více informací o mimosoudním řešení sporů je uvedeno na adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

25.2. Prodávající bude kupní smlouvu archivovat po dobu vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy.

25.3. Smlouva je uzavřena v českém jazyce. Na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím může být uzavřena i v jazyce jiném.pokud jste si naši službu objednali v úterý, pak se každá následující platba bude automaticky strhávat každé úterý.